Naturalism and free will

Advertisements

MC Hawking and Dark Matter- The Big Bizang

 

It was the big pow piz-ow bang a dang diggy diggy boom diggy boom pow boom the Big BIZANG.
The big pow piz-ow bang a dang diggy diggy boom diggy boom pow boom the Big BIZANG.